Sklepienia

 
Jednym z głównych zakresów prac konserwatorskich prowadzonych obecnie na zamku jest odbudowa sklepień. Dotyczy ona zarówno realizacji XIX-wiecznych jak i pochodzących z okresu średniowiecznych. Uległy one zniszczeniu w 1945 roku, w trakcie oblężenia zamku przez Armię Czerwoną. Prowadzone w II połowie XX wieku prace konserwatorskie doprowadziły do odtworzenia zewnętrznej bryły architektonicznej, nie podjęto jednak wysiłku odbudowy części zniszczonych wówczas realizacji. Jedynie w latach 80-tych XX wieku w skrzydle północnym zamku odbudowano kolebkowe sklepienie nad I dormitorium oraz gwiaździste sklepienie kaplicy świętej Anny. Nieodbudowane pozostało gotyckie sklepienie gwiaździste kościoła Najświętszej Panny Marii oraz dwa pochodzące z końca XIX wieku sklepienia gwiaździste w Wieży Kleszej.
 
Sklepienia w Wieży Kleszej były proste w realizacji – to założone na czworobokach sklepienia gwiaździste. Zachowały się projekty C. Steinbrechta, opory sklepienne z konsolami i wyjściami żeber a także część zworników. Tutaj zatem ich odbudowa przebiegła szybko, skala tych przedsięwzięć była także niewielka.
Znacznie trudniejsza jest kwestia odbudowy sklepienia w kościele zamkowym. Tutaj mamy do czynienia z czteroprzęsłowym sklepieniem gwiaździstym wybudowanym po 1340 roku. Zachowało się 14 z 20 punktów podparcia spływów sklepiennych, w ostatnim, najbardziej zniszczonym przęśle wschodnim tylko trzy z ośmiu. I to właśnie sprawiało największą trudność – jak wykreślić krzywizny żeber i wysklepek gdy nie ma punktów podparcia. Ale wspólnymi siłami – projektantów, służb konserwatorskich oraz wykonawców – udało się pokonać tą trudność. I dzisiaj możemy już powiedzieć, że zakończono place odtworzeniowe omawianego sklepienia - wmurowano ostatnią cegłę w ostatnim polu sklepiennym. Zrobili to zwykli murarze, którzy pracują kielnią, sznurem i młotkiem. Zrobili to bez deskowania, tak jak to czyniono w średniowieczu.
 
 
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl