Pochówek w Kaplicy Św. Anny

16 marca o godzinie 10.30 w kaplicy pod wezwaniem Świętej Anny, odbył się ponowny pochówek szczątków kilkunastu jezuitów pochowanych tu w XVIII wieku, oraz rodziny Rexinów, starostów malborskich. Uroczystości przewodniczył proboszcz parafii Świętego Jana Chrzciciela, ksiądz Józef Pilich (FDP). Szczątki złożono w krypcie pod posadzką kaplicy. Celebracja pochówku zgromadziła kilkadziesiąt osób, wśród których byli obecni pracownicy muzealni, przewodnicy malborscy oraz osoby zaangażowane w realizację projektu prowadzonego dzięki Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu.
W końcowej części obrządku zabrał głos pan Andrzej Gołembnik z Zespołu Archeologiczno-Konserwatorskiego, prowadzącego badania archeologiczne w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W trakcie badań georadarowych pod posadzką kaplicy odnaleziono pustą przestrzeń, którą stanowiły schody do krypty zbudowanej w II połowie XVIII wieku, a zlikwidowanej w 1817 roku (w ramach prowadzonych wówczas prac konserwatorskich). Na szczegółowe wyniki badań prowadzanych nad bogato zebranym materiałem, musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy.
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl