Aktualności

UROCZYSTA GALA NA ZAKOŃCZENIE PRAC W ZESPOLE KOŚCIOŁA NMP

Wielki finał prac konserwatorskich w zespole kościoła Najświętszej Marii Panny miał miejsce w Muzeum Zamkowym 17 kwietnia. Czytaj więcej →

KONFERENCJA PRASOWA W MUZEUM

6 kwietnia br., w odrestaurowanej przestrzeni kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku odbyła się konferencja prasowa, podsumowująca realizację projektu „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP”. Czytaj więcej →

Pochówek w Kaplicy Św. Anny

16 marca o godzinie 10.30 w kaplicy pod wezwaniem Świętej Anny, odbył się ponowny pochówek szczątków kilkunastu jezuitów pochowanych tu w XVIII wieku, oraz rodziny Rexinów, starostów malborskich. Uroczystości przewodniczył proboszcz parafii Świętego Jana Chrzciciela, ksiądz Józef Pilich (FDP). Szczątki złożono w krypcie pod posadzką kaplicy. Celebracja pochówku zgromadziła kilkadziesiąt osób, wśród których byli obecni pracownicy muzealni, przewodnicy malborscy oraz osoby zaangażowane w realizację projektu prowadzonego dzięki Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu.
Czytaj więcej →

Mniejszości etniczna (narodowe) na terenie Żuław

Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza w dniu 11 III 2016 r. do Ośrodka Konferencyjnego "Karwan" na ostatnią już konferencję organizowaną w ramach projektu "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Czytaj więcej →

Transport krzyża do Kościoła NMP

Na ścianę północną kościoła zamkowego powrócił wczoraj, po pracach konserwatorskich, krzyż będący częścią gotyckiej Grupy Ukrzyżowania. Zabytek tek zawisł tam po raz pierwszy
latem 1890 roku. Czytaj więcej →

Pokonferencyjnie...

W piątek 29.01.2016 r. w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się konferencja pn. Wyzwania turystyki kulturowej w perspektywie zakończenia prac w Zespole Kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku. Była to trzecia konferencja zorganizowana w ramach projektu "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Czytaj więcej →

Konferencja naukowa - pt. ,,Wyzwania turystyki kulturowej w perspektywie zakończenia prac w Zespole Kościoła NMP w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza w dniu 29 I 2016 r. do Ośrodka Konferencyjnego "Karwan" na kolejną konferencję realizowaną w ramach projektu "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Czytaj więcej →

Wiecha zamocowana

W grudniu ukończono jeden z najważniejszych a zarazem najtrudniejszych etapów powojennej odbudowy zamku. W Kościele Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku, po 70 latach odbudowane zostało sklepienie ceramiczne powtarzające sklepienie zniszczone w 1945 r. Czytaj więcej →

Wizyta studyjna Partnerów z Norwegii

W efekcie nawiązanej współpracy z Partnerami z Norwegii w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część "b" już od poniedziałku 19 października 2015 r. Muzeum Zamkowe w Malborku gościć będzie dziesięcioosobową grupę muzealników z Muzeum Sunnhordland oraz Klasztoru Halsnøy. Podczas czterodniowej wizyty goście z Norwegii będą mieli okazję zwiedzić Muzeum Zamkowe w Malborku oraz zapoznać się z aktualnym stanem zaawansowania prac konserwatorskich
i robót budowlanych na Zamku Wysokim w Malborku, realizowanych w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014. Czytaj więcej →

Prace archeologiczne

Realizowany Projekt przewidywał przeprowadzenie badań archeologicznych w wybranych pomieszczeniach skrzydła północnego Zamku Wysokiego. Celem badań było wyjaśnienie niektórych problemów badawczych związanych z historią zamku malborskiego. Część z wykopów jest już przebadana, w niektórych przed badaczami pojawiły się nowe wyzwania. Czytaj więcej →

Sklepienia

Jednym z głównych zakresów prac konserwatorskich prowadzonych obecnie na zamku jest odbudowa sklepień. Dotyczy ona zarówno realizacji XIX-wiecznych jak i pochodzących z okresu średniowiecznych. Uległy one zniszczeniu w 1945 roku, w trakcie oblężenia zamku przez Armię Czerwoną. Prowadzone w II połowie XX wieku prace konserwatorskie doprowadziły do odtworzenia zewnętrznej bryły architektonicznej, nie podjęto jednak wysiłku odbudowy części zniszczonych wówczas realizacji. Jedynie w latach 80-tych XX wieku w skrzydle północnym zamku odbudowano kolebkowe sklepienie nad I dormitorium oraz gwiaździste sklepienie kaplicy świętej Anny. Nieodbudowane pozostało gotyckie sklepienie gwiaździste kościoła Najświętszej Panny Marii oraz dwa pochodzące z końca XIX wieku sklepienia gwiaździste w Wieży Kleszej. Czytaj więcej →

Konferencja

Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza w dniu 30 IX 2015 r. do Ośrodka Konferencyjnego "Karwan" na kolejną konferencję realizowaną w ramach projektu "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Czytaj więcej →

Międzynarodowa Konferencja za nami

Międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku na tle innych przedsięwzięć konserwatorskich w Regionie Bałtyckim i w Norwegii" zrealizowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b” dla Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Czytaj więcej →

Wizyta Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W dniu 25 lutego br, Muzeum Zamkowe w Malborku odwiedził Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Chmielewski. Czytaj więcej →

Ciekawe odkrycie podczas prac remontowych w Kościele NMP na Zamku Wysokim MZM

W trakcie rozpoznania wnętrz Kościoła NMP, sfotografowano po raz pierwszy znane już wcześniej napisy znajdujące się w pomieszczeniu zlokalizowanym w północnej ścianie kościoła, w rejonie styku części pierwotnej z częścią rozbudowaną przed 1341 r. Czytaj więcej →

Rozpoczęto prace konserwatorskie i roboty budowlane

W dniu 17 września 2014 r. oraz 30 września 2014 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcom realizującym projekt Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowany z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Czytaj więcej →

Podpisano trzecią umowę wykonawczą na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych

W dniu 15.10.2014 r. podpisano umowę wykonawczą dla Zadania I – Wnętrza skrzydła północnego, realizowane w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane
w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
Czytaj więcej →

Briefing prasowy otwierający projekt

W dniu 8 października 2014 roku odbył się briefing prasowy z okazji rozpoczęcia prac nad projektem „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku”, realizowanym w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Czytaj więcej →

Rozstrzygnięto trzeci przetarg

W dniu 2.10.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Zadanie I – Wnętrza skrzydła północnego, realizowane w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
Czytaj więcej →

Podpisano drugą umowę wykonawczą na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych

W dniu 30.09.2014 r. podpisano umowę wykonawczą dla Zadania III – Wieża Klesza i Domek Dzwonnika, realizowanego w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
Czytaj więcej →

Konferencja naukowa i wystawa plenerowa promująca projekt

W dniu 29.09.2014r. w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN odbyła się konferencja naukowa „Zespół Kościoła NMP w Malborku – przeszłość i przyszłość”, poświęcona problematyce najważniejsze świątyni państwa zakonnego oraz związanych z nią aspektów historycznych i konserwatorskich. Konferencja ta, poza względami naukowymi i społecznymi, była także formą promocji i informacji o Projekcie i źródle jego finansowania.
Czytaj więcej →

Podpisano pierwszą umowę wykonawczą

W dniu 17.09.2014 r. podpisano umowę wykonawczą dla Zadania II - Elewacje skrzydła północnego wraz z Wieżą główną, realizowanego w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
Czytaj więcej →

Rozstrzygnięto drugi przetarg

W dniu 16.09.2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Zadanie III – Wieża Klesza i Domek Dzwonnika, realizowane w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
Czytaj więcej →

Zamówienia publiczne w ramach projektu

Muzeum Zamkowe w Malborku uprzejmie informuje, że w przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, udzielanych przez Muzeum Zamkowe w Malborku w ramach projektu „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, stosuje się „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych” – dostępne na stronie internetowej http://www.eog.gov.pl

Czytaj więcej →

Pierwsze wydanie biuletynu informacyjnego dla programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będące Operatorem Programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, wydało pierwszy biuletyn dla powyższego programu.
Czytaj więcej →

Rozstrzygnięto pierwszy przetarg na Prace konserwatorskie i roboty budowlane

W dniu 5.09.2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Zadanie II - Elewacje skrzydła północnego wraz z Wieżą główną, realizowane w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Czytaj więcej →

Przetarg na inżyniera kontraktu rozstrzygnięty

Ogłoszony w dniu 23.05.2014 r. przetarg na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym
w Malborku” realizowanego w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, został rozstrzygnięty w dniu 13.06.2014 r.
Czytaj więcej →

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

6 maja 2014 r. Dyrektor MZM Mariusz Mierzwiński podpisał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku. Ze strony Operatora Programu umowę sygnował Sekretarz Stanu Piotr Żuchowski. Czytaj więcej →

26 milionów dla Muzeum Zamkowego w Malborku

W dniu 11 lutego 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał decyzję o dofinansowaniu projektów do programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Muzeum Zamkowe w Malborku z projektem Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku znalazło się w gronie 18 spośród prawie 300 instytucji kultury którym przyznano dofinansowanie.

Czytaj więcej →

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl