Prace archeologiczne

Wykop w piwnicy pod skrzydłem północnym Zamku Wysokiego z widoczną w profilu beczką wypełnioną wapnem.
Odkrywka badawcza zlokalizowana przy szyi bramnej prowadzącej na dziedziniec Zamku Wysokiego.
Sondaż badawczy w pomieszczeniu parteru z odsłonietym fundamentem ściany.
Wnętrze kaplicy Św. Anny ze zlokalizowaną w niej odkrywką archeologiczną.
Odkryte pod posadzką zachodniej części kaplicy Św. Anny pochówki z czasów bytności Jezuitów na zamku
Zdejmowanie posadzki.
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl